قوانین پذیرش آنلاین

صفحه اصلیقوانین پذیرش آنلاین

قوانین پذیرش آنلاین

۱.ارائه کارت شناسایی عکسدار جهت احراز هویت الزامیست

۲. در صورت داشتن نسخه کاغذی ارائه آن هنگام مراجعه الزامیست.

۳. درصورت داشتن نسخه الکترونیک ، بعد از ثبت پذیرش آنلاین نسخه شما از سایت حذف خواهد شد و شما ملزوم به انجام آزمایش در نامی هستید.

۴. در صورتی که نسخه شما از سوی سازمان‌های بیمه‌گر تایید نگردد، هزینه آزمایش با تعرفه آزاد محاسبه می‌گردد.

۵. درصورت پرداخت غیر حضوری ارائه رسید پرداخت هنگام مراجعه حضوری الزامیست.

۶. بعد از پرداخت هزینه، عودت مبلغ مقدور نخواهد بود و امکان انصراف وجود ندارد.